Talep ve Ön Kayıt Formu
Arel Öğrencisiyim    Arel Öğrencisi Değilim
“Verdiğim kişisel bilgilerimin "KVKK, E-ticaret ve ilgili diğer mevzuat" çerçevesinde Üniversiteniz ve yetkilendirdiği kurumlarla / şirketlerle pazarlama, iletişim ve CRM kapsamlı ilgili ortamlarda işlenmesine ve kullanılabilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.”