Bireysel Eğitimler

Stratejik Yönetim Sertifika Programı

Eğitim Süresi

60 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


Yöneticiler,kurumların vizyon, misyonları doğrultusunda,ekiplerini etkileyerek,bir takım olgusu içerisinde yönlendirmek,liderlik becerilerini sergilemek durumundadırlar.İş yaşamında yönetim alanındaki değişimler,işletmenin tüm fonksiyonlarına stratejik bir bakış açısı ile yaklaşılmasını ve performans oluşturmada bu prensiplere dikkat edilmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu program, yönetime stratejik bir bakış açısı ile yaklaşarak, stratejik yönetim ve prensipleri temelinde lider-yönetici ayrımı,liderlik tipleri,liderlik yaklaşımları konusundakatılımcıları bilgilendirerek,interaktif bir eğitim ortamında almış oldukları bu bilgiler ile yöneticilik becerilerini artırmalarını hedefleyecektir.

Eğitim İçeriği


 • Organizasyon ve Organizasyon Yapısının Değerlendirilmesi
 • Stratejik Yönetimin Tarihsel Süreci ve Terminolojisi
 • Mevcut Stratejik Yapının Analizi ve Yönetimin Değerlendirilmesi
 • Stratejik Planlamaya Giriş Aşamasında Yapılması Gereken Karlılık ve Zaman Analizleri
 • Stratejik Değişim Sürecinde Organizasyon Yapısının Yeniden Dizayn Edilmesi
 • İç Çevre ve Dış Çevre Taramalarının Yapılması
 • Çevresel Analizlerin Değerlendirilmesi
 • SWOT (FÜTZ) Analizinin Yapılması ve Yorumlanması
 • Stratejik Analiz Sisteminin Uzun Vadeli Şekilde Dizayn Edilmesi
 • Vizyon Belirleme ve Misyon Belirleme
 • Kurumsal Değerlerin ve Politikaların Gözden Geçirilmesi
 • Amaçların Belirlenmesi ve Amaçlara Göre Yönetim
 • Stratejik Alternatiflerin Belirlenmesi Süreci
 • Stratejik Alternatiflerin Seçimi
 • Operasyonel Plan İle Stratejik Plan Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
 • Operasyonel Planların Stratejik Planlamaya Uygun Hale Getirilmesi
 • Stratejik Planlama İçin En Uygun Organizasyon Yapısının Belirlenmesi
 • Organizasyonun Anahtar Performans Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Performans Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Ölçümü
 • Stratejik Planın Bütün Organizasyon Üyelerine Aktarılması
 • Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Planların Entegre Edilmesi
 • Stratejilerin Uygulanması
 • Geri Bildirim Alma Süreci ve Değerlendirme
 • Uygulama Çalışması

Katılımcı Profili


Girişimciler, üst düzey yöneticiler ve kendini geliştirmek, stratejik bakış açısıyla işletmeleri analiz etmek isteyen profesyoneller programa katılabilirler.

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesiesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.