Bireysel Eğitimler

Satınalma - Stok ve Satınalma Sözleşmeleri Yönetimi

Eğitim Süresi

24 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


Rekabet giderek tedarik zincirleri arasına doğru kayıyor. Artık sadece sizin şirketinizi iyi yönetmeniz yetmiyor, rekabet zincirinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Bu seminerde amaç tedarik zinciri temel elemanlarından olan satınalma ve lojistik süreçlerini ele almak ve iyi yönetilmesinde dikkat edilecek önemli konuları iş yaşamından gelen olumlu ve olumsuz örnekleri paylaşarak katılımcılara kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği


 • Stratejik SatınalmaTanımı, Tarihçesi, Amacı,
 • Satınalma Politikaları ve Yönetime Entegrasyonu
 • Üretim Sisteminde Satınalmanın Yeri ve Satınalma Süreçleri
 • Yap, Dışarı Yaptır , Satın Al Kararlarında Etkenler
 • Tedarikçi /Taşeron Seçimi, Değerlendirmesi ve Denetimi
 • Tek satıcı konumunda satınalma Çok satıcı konumunda satınalma
 • İşletmede Değer Yaratan Faaliyetlerin Belirlenmesi
 • Müşteri için Değerin Yaratılması
 • Malzeme Yönetimi ve Planlamasında MRP- JIT Yöntemleri
 • Stok Maliyetleri ve Satınalmanın Sorumluluğu
 • Satınalmada Parti Büyüklükleri (Lot Sizing)
 • Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ)
 • ABC Yöntemi
 • Satınalma Finans Etkileşimi
 • Stoklara Yönelik Performans Ölçütleri Stok Devir Hızı
 • Satınalma Yönetiminde Firma Belirleme Kriterleri
 • Satınalmada Optimal Fiyat ve Satınalma Bütçe Yönetimi
 • Satınalma Performansının Ölçümü Ve Değerlendirme
 • Satınalma Yönetiminde Maliyet Düşürme Yöntemleri
 • Satınalma Yönetiminde Risk Analizleri ve Risk Yönetimi
 • Satınalmanın Hukuksal Boyutu; Sözleşmeler ve Anlaşmazlıklar
 • Sözleşme, Fiyat Stratejileri ve Anlaşmazlıkların Aşılma Yöntemleri
 • Lojistik Faaliyetleri ve Operasyonel Amaçlar
 • Lojistik Yönetimi-Lojistik, Stratejisi ve Planlanması
 • Malzeme Tedarik Yönetimi
 • Ürün Dağıtım Lojistiği
 • Üretim Lojistiği
 • Lojistikle İlgili Karar Tercihleri
 • Lojistik ve Müşteri Memnuniyeti
 • Lojistik Servis Kalitesinin Müşteri Sadakatine Etkisi
 • Lojistik Kurumları İçin Performans Kriterleri
 • Lojistikte Dış kaynak Kullanımı
 • Tam Zamanında Dağıtım
 • Türkiye’de Lojistik Sektörü
 • Taşımacılık Ekonomisi
 • Temel Taşımacılık Çeşitleri
 • Döngüsel Sefer
 • Çapraz Sevkiyat
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Kavramları ve Farkları
 • Tedarik Zincirinin Amacı ve Tasarlanması
 • Tedarik Zinciri Verimliliğinin Ölçülmesi
 • Tedarik Zinciri SCOR ( Supply Chain Operation Reference ) Modeli
 • Tedarik Zincirinde Pazar Yapıları ve Davranışları
 • Tedarik Zincirinde Riskler ve Risk Yönetimi 

Katılımcı Profili


Lojistik sektöründe veya satınalma alanında çalışmak isteyen, bu sektörde çalışıp bilgilerini güncellemek isteyenler.

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.