Bireysel Eğitimler

Sağlık İşletmelerinde Akreditasyon Yönetimi ve İç Tetkikçilik

Eğitim Süresi

16 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


Sağlıkta kalite ve hasta /çalışan güvenliği her geçen gün önem kazanmaktadır. Sağlık kurumlarında kaliteyi yönetecek olan idarecilerin hem uluslararası kalite standartlarını JCI akreditasyonu ve ISO 9001 :2008 standartlarını hem de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ulusal standartları Toplam Kalite Felsefesi ışığında bilmesi ve uygulaması önem kazanmaktadır. Bu nedenle standartların doğru yorumlanması, uygulama da ve idare de sağlık yöneticilerine çok büyük değer katacaktır.Bu eğitim programı ile birlikte katılımcılar teorik eğitimin yanında yapılacak uygulamalı çalışmalarla birlikte sağlık kurumlarında uluslar arası /ulusal kalite yönetim sistemi kurmak için gerekli olan tüm bilgileri edinmiş olacaklardır.

 

Eğitim İçeriği


 • Sağlıkta Toplam Kalite ve Kalite Yönetim Sistemi Nedir
 • Dokümantasyon Yapısının Kurulması ve Yönetimi
 • ISO 9001:2008 Standartlarının Sağlık Sektöründe Uygulanması ve İç Tetkik Eğitimi
 • JCI akreditasyon standartları
 • Hasta Odaklı Standartlar
 • Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri
 • Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği
 • Hasta ve Yakınlarının Hakları
 • Hastaların Değerlendirilmesi
 • Hastaların Bakımı
 • Anestezi ve Cerrahi Bakım
 • İlaç Yönetimi ve Kullanım
 • Hasta ve Yakınlarının Eğitimi


Organizasyonel Odaklı Standartlar

 • Kalite Geliştirme ve Hasta Güvenliği
 • Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
 • Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme
 • Tesis Yönetimi ve Güvenliği
 • Çalışanların Nitelikleri ve Eğitimi
 • İletişim ve Bilgi Yönetimi


Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinin Uygulanması

 • Hizmet Kalite Standartları Metodolijisi
 • Öz Değerlendirme Süreci
 • Kurumsal Hizmet Yönetimi
 • Yönetim Hizmetleri


Hastaların Değerlendirilmesi ve Bakımı Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Tesis Yönetimi

 • Acil Durum ve Afet Yönetim
 • Bilgi Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Atık Yönetimi


Sağlık Hizmeti Yönetimi

 • Poliklinik Hizmetleri
 • Acil Sağlık Hizmetleri
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme Hizmetleri
 • Endoskopi Hizmetleri


Klinikler

 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Yoğun Bakım Hizmetleri
 • Eczane Hizmetleri
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri
 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
 • Fizik Tedavi Hizmetleri
 • Diyaliz Hizmetleri
 • Doğum Hizmetleri
 • Psikiyatri Hizmetleri


Destek Hizmetler Yönetimi

 • Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri
 • Mutfak Hizmetleri
 • Çamaşırhane Hizmetleri
 • Morg


Proses ve Performans Yönetimi

 • PUKÖ
 • Hata Türleri Etkileri Analizi
 • Kök Neden Analizi
 • Doküman Yönetiminin Kurulması
 • İç Tetkik Uygulaması
 • Kurul, Komite ve GYS'lerin Oluşturulması


Belgelendirme Başvurusu Nasıl Yapılır

 • JCI Akreditasyonu
 • TSE EN ISO 9001:2008
 • Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Rehberi 2011

Katılımcı Profili


En az ön lisans mezunu, sağlık sektöründe en az 2 yıl tecrübesi olan ve Kalite Yöneticisi olarak çalışmak isteyenler programa katılabilirler.
 

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesiesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.