Bireysel Eğitimler

Sağlık İşletmeleri Yönetimi

Eğitim Süresi

78 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


Doktorların ve sağlık çalışanlarının genel yönetim bilgileri ışığında sağlık işletmelerinin yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri edinmeleridir.

 

Eğitim İçeriği


Sağlık İşletmelerinde Finansal Karar Alma ve Raporlama

 • Sağlık İşletmelerinde Finansal Hesaplama ve Raporlama Teknikleri
 • Sermaye Yönetimi
 • Paranın Zaman Değeri ve Net Değer Hesaplaması
 • Rasyo Analizi
 • Bütçe Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • Risklerin Kıyaslaması ve Potansiyel Yatırımların Değerlendirmesi
 • Finansal Performansın Değerlendirilmesine İlişkin Politikalar


Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi

 • Sağlıkta Toplam Kalite ve Kalite Yönetim Sistemi
 • Dokümantasyon Yapısının Kurulması ve Yönetimi
 • ISO 9001:2008 Standartlarının Sağlık Sektöründe Uygulanması ve İç Tetkik Eğitimi
 • JCI Akreditasyon Standartları
 • Temel Hizmet ve Destek Hizmetlerin Yönetimi
 • Belgelendirme Başvuru Süreci


Sağlık Süreçlerinin Yol Haritasının Çizilmesi ve Süreç Geliştirme

 • Temel Kritik Süreçlerin Analizi, Standardizasyonu ve Geliştirilmesi
 • Operasyonel Süreçlerin Etkin Hale Getirilmesi
 • Uluslararası Kalite Standartlarına Uygun Şekilde İşletme Organizasyonunun ve Planlamasının Yapılması
 • Kalite Arttırıcı Çabaları Destekleyecek Ana Araçların Tespit Edilmesi
 • SWOT Analizi Yapılarak Sektörel Fırsatların Belirlenmesi ve Kurumsal Gelişim Yol Haritasının Çizilmesi
 • Sürekli İyileştirme, 6 Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi Prensipleri
 • Verimliliğin Ölçülmesi ve Sağlık Sektöründe Değişim Yönetimi


Sağlık Sektöründe Entelektüel Sermaye Yönetimi

 • Entelektüel Sermaye Kavramı ve Boyutları
 • İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye ve İlişkiler Sermayesi Yönetimi
 • Entelektüel Sermaye Ölçümü ve Organizasyon Sermayesini Geliştirme


Sağlık Sektöründe Stratejik Etik Kurallar, Pazarlama ve Marka İletişimi

 • Pazarlama ve Markaya İlişkin Güncel Kavramlar
 • Yerel ve Uluslar arası Pazarlama Stratejileri
 • Markalaşma Sürecinde Sağlık İşletmeleri Yöneticilerinin ve Sağlık Çalışanlarının Yapması Gerekenler
 • Sağlık Turizmi ve Gelişimi
 • İnovasyon Kavramı ve Sektörel Örnekler
 • Markalaşma Sürecinde İnsan Kaynakları ve Pazarlama İlişkisi
 • İnovatif Takım Kurma ve Yönetme
 • Hasta Hakları ve Etik Kurallar Çerçevesinde Strateji Geliştirme


Sağlık Sektöründe Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Kavramları
 • Malzeme Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Satınalma Sözleşmelerinin Temel Unsurları
 • Sözleşme Hazırlama, Süreci Yürütme ve Kontrol
 • Tedarikçi Performans Göstergeleri


Medikal Muhasebe Yönetimi ve SGK Uygulamaları

 • SGK Sağlık Uygulama Tebliği
 • SGK Mevzuatından Doğan Kesinti ve Cezalar -Hukuksal Sonuçları
 • Özel Sigortalı Hasta Kabul Anlaşmaları
 • Yurt dışı Hasta İlişkileri
 • Fiyat Politikası Oluşturma
 • Tesis Yönetimi ve Maliyet Takipleri
 • Hastane Hizmetlerinde Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Takip
 • Yönetim Politikası için Medikal Muhasebe Raporlama Teknikleri
 • Yönetim Politikası için Finansal Raporlama Teknikleri 
 • Sağlık Hukuku


Sağlık Sektöründe Yönetici Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

 • Koçluk ve Liderlik
 • Takım Oluşturma ve Takım Yönetimi
 • Hedeflerle Takip, Yönlendirme ve Değerlendirme Becerileri
 • Balance Score Card Uygulamaları
 • Performans Yönetimi Becerilerini Geliştirme
 • Mülakat Teknikleri
 • İşe Alım ve Performans Görüşmeleri
 • Y Kuşağı Yönetimi

Katılımcı Profili


Programa en az önlisans mezunu veya sağlık sektöründe iki yılı aşkın süre çalışmış olup, yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler katılabilirler.
 

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. Sertifika ve Transcript: Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesiesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır. 

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.