Bireysel Eğitimler

Liderlik ve Etkin Yönetim Sertifika Programı

Eğitim Süresi

48 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


Yönetim literatürüne her gün yeni bilgiler eklenmektedir. Şirketler bu yenilikleri takip eden ve kendilerini yenileyen yöneticilere ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla yönetim pozisyonları hızlı gelişen dış çevreye uyum sağlayacak şekilde kendilerini yenilemelidirler. Program daha etkili hale gelmek isteyen yöneticilerin ve uzman statüsünde çalışan yönetici adaylarının pratik bilgileri ve temel yönetim becerilerini kazanmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. 

Eğitim İçeriği


 • Organizasyon Yapısını ve Organizasyon İçerisindeki Dinamikleri Kavrama
 • Yönetim Yeteneği ve Etkin Takım Geliştirme
 • Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı
 • Liderlik Tipleri ve Bireysel Analiz
 • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 • Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetimi
 • İş-Aile Çatışmasını Dengeleme
 • Farklılıkların Yönetimi
 • Organizasyon Hedeflerine Ulaşabilme Yeteneği
 • Uygulama Örnekleriyle Müzakere Teknikleri
 • Farklı Kültürlerle İş Yapabilme Yöntemleri ve Müzakere Becerileri
 • İş Görüşmeleri Teknikleri
 • Finansal Hedeflere Ulaştıracak Müzakereler
 • Organizasyonda Güç Dengeleri
 • Etkileme ve Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
 • İş Ahlakı ve Etik Değerlerle Yönetim
 • Çalışma Ortamında Belirsizlik ve Değişim Yönetimi
 • Değişime Direncin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
 • Yöneticiler İçin Gereken Kurumsal İletişim Stratejileri
 • Yönetişim Kavramı ve Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi
   

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesiesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.