Bireysel Eğitimler

İşletmelerde Bütçe Planlama ve Uygulamaları

Eğitim Süresi

12 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


İşletmeler, öncelikle müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan beklentilerini karşılayabilmek, piyasada başarılı olabilmek ve işletmenin devamlılığını sağlayabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Küreselleşme ile büyük bir Köy’e dönen Dünya içinde bir yandan gittikçe artan rekabet, diğer yandan ortaya çıkan yeni olanaklar bütçelemenin önemini daha da artırmıştır.

Eğitim İçeriği


Planlama ve Planlamanın Faydaları

 • Makro Planlama,
 • Mikro Planlama,


Bütçe – Bütçeleme Koşulları

 • Ülke Koşulları,
 • Başlangıç (Açılış Noktası Koşulları)
 • Bütçe Planlama
 • Fiziki Planlama,
 • Mali Planlama,


Bütçeleme

 • Temel İlkeler,
 • Karar ve Politikalar,
 • Bütçe Çalışmaları,
 • Satış Bütçeleri,
 • Üretim Faaliyetleri(Malzeme, İşçilik, Genel Üretim) Bütçeleri,
 • İşletme Faaliyetleri(Ar-ge, Satış ve Yönetim) Bütçeleri,
 • Yatırım Bütçeleri,
 • Diğer Gelir ve Gider Bütçeleri,
 • Nakit Bütçeleri,


Bütçe Sonuçlarının(Bilanço-Gelir Tablosu) Değerlendirilmesi,
Demo Bütçe Uygulaması,

Katılımcı Profili


İşletmelerin muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. .

Devam Zorunluluğu


Eğitimde u devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesiesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.