Bireysel Eğitimler

İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim Süresi

45 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


Değişen piyasa koşulları ve küresel rekabet ortamında firmalar, müşteri memnuniyetini sağlamak ve varlıklarını sürdürebilmek için insan kaynağına yapılması gereken yatırımın farkına varmışlardır. Bu eğitim ile amaçlanan doğru insanların işe alınması ile başlayan süreçlerin organizasyonunun sağlanması, çalışanların eğitimi, motivasyonu ve diğer yönetim süreçleri ile ilgili çağdaş bilgilerin ve teorilerin katılımcılara aktarılması, yetkinliklerinin geliştirilmesidir.

Eğitim İçeriği


 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişen Anlayış
 • İnsan Kaynakları Fonksiyonları
 • İnsan Kaynakları Yöneticisinin Temel Görevleri
 • Güncel İnsan Kaynakları Anlayışı ve Güncel Kavramlar
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hedeflerle Yönetim
 • Üst Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında İnsan Kaynakları Fonksiyonu
 • Organizasyon İçerisinde İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Uygulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • İş Analizi ve Uygulama 
 • İş Tanımı ve Uygulama
 • İş Analizi Sonuçları Dikkate Alınarak Personel Planı Yapılması
 • Nitelik ve Niceliklerine Göre İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynağının Tespit Edilmesi
 • Etkili İş İlanlarının Oluşturulması
 • Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • Mülakat Teknikleri ve Mülakat Aşamaları 
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Oryantasyon Sürecinin Oluşturulması
 • Koçluk ve Mentörlük Uygulamaları
 • Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri
 • Eğitim Bütçesinin Oluşturulması
 • Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Kariyer Yönetimi
 • Kariyer Planlama Süreci
 • Kariyer Geliştirme Modeli
 • Organizasyon Basamaklarına Göre Kariyer Planlaması
 • Yatay ve Dikey Kariyer Planlama
 • Performans Değerlendirme Süreci
 • Güncel Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Organizasyon Yapısına Uygun Performans Sisteminin Kurulması ve Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Hedeflere Göre Yönetim
 • Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi
 • Ücret Yönetim Sistemi
 • Ücretle İlgili Kavramlar
 • Ücret Politikaları ve Ücret Sistemleri
 • Performans Sistemi ile Ücret Sistemi Arasında İlişki Kurulması
 • Bordrolama ve Özlük İşleri
 • İş Hukuku ve Endüstriyel İlişkiler


GÜNCEL YÖNETİM ve İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

 • Yönetim ve Organizasyonun Temel Prensipleri
 • İşveren Markası
 • Yetenek Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Farklılıkların Yönetimi
 • Liderlik Yaklaşımları
 • Motivasyon ve Motivasyon Artırıcı Faaliyetler
 • Reorganizasyon ve Bu Süreçte İnsan Kaynaklarının Rolü
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Entelektüel Sermaye
 • Bireysel ve Kurumsal SWOT Analizi
 • İşveren Markası
 • Yetenek Yönetimi

Katılımcı Profili


Kendini geliştirmek ,bilgilerini güncellemek isteyen insan kaynakları uzman ve yöneticileri ile bu alanda kariyer yapmak isteyenler.

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.