Bireysel Eğitimler

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

Eğitim Süresi

16 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


Temel ekonomi ve piyasaların işleyişi ışığında, finansal yönetimde dikkat etmesi gereken başlıkları, banka, finansal hizmetler ve reel sektör etkileşimlerini ve finansal matematik bilgilerini yalın bir dille aktaran, uygulamaya yönelik olarak teorik ve pratik aktarımları günlük hayatla entegre edecek şekilde bir içerikte, bilgi birikimlerini desteklemek ve kuvvetlendirmek için hazırlanmış bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği


Light Ekonomi 

 • GSMH, Milli Gelir (Hesaplama Türleri) ve Günlük Hayata Yansımaları
 • Dış Ticaret, Cari (Açık) İşlemler ve Ödemeler Dengesi, Devalüasyon, Revalüasyon
 • Fiyat Endeksleri (TEFE, TÜFE), Reel ve Nominal Getiri, Enflasyon, Stagflasyon
 • Kamu Bütçesi ve Finansmanı (Bütçe, Faiz Dışı Fazla, vb.)
 • Dünya ve Türkiye Ekonomisi Son Durum (Amerika, Avrupa ve Bankacılık)


Finansal Piyasalar                        

 • Para ve Döviz Piyasaları Ürün ve İşleyişi (Türev Ürünler, LIBOR, Çapraz Kur, Arbitraj, vb.)
 • Sermaye Piyasaları ve Ürünleri (Borsalar, Bono, Hisse Senedi, vb.) 
 • Merkez Bankası (Bilançosu), Altın (Bankacılığı) ve FED / ECB (Son Gelişmeler)
 • Hazine, TCMB, Bankacılık ve Reel Sektör Etkileşimleri 
 • Ekonomi ve Finansal Hizmetler Sektörü Son Veriler - Gelişmeler


Finansal Matematik                    

 • Paranın Zaman Değeri
 • Reel Faiz / Nominal Faiz
 • Antisipe Faiz / Ortalama Faiz ve Vade Uygulamaları
 • Basit Faiz / Bileşik Faiz / İskontolama
 • Diğer Hesaplamalar


Finansal Yönetim Temel İlkeleri

 • Üst Seviye Tek Düzen Hesap Planı
 • Finansal (Mali) Tablolar 

a.    Bilanço
b.    Gelir Tablosu 
c.    Banka Mali Tabloları 
d.    Fon / Nakit Akım Tablosu
3.    Finansal Planlama
a.    Planlama ve Nakit Bütçesi 
b.    Proforma Tablolar
c.    Alacak ve Nakit Yönetimi
Finansal (Mali) Analiz 
a.    Karşılaştırmalı Tablolar
b.    Değişim, Trend, Yüzde Analizleri
c.    Mali Oran Analizleri

Katılımcı Profili


Özellikle finans departmanı dışında çalışan tüm yöneticilere, işletmenin temel yönetim faaliyetlerinden biri olan finansal yönetim ile ilgili kavramların ve süreçlerin aktarılması hedeflenmektedir.

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.