Kurumsal Eğitim

Mobbing Eğitimi

Bilgi


Eğitim gün, saat ve yer bilgisi Talepte bulunan Firmaya göre belirlenecektir.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz

Amacı


Katılımcılara, mobbing kavramı, süreci, önlenmesi, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi  konularında bilgi vermek; olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasına yönelik beceri ve yetkinlik kazandırmak.

Eğitim İçeriği


 • Mobbing (işyerinde psikolojik taciz) kavramı.
 • Mobbing süreci

- Süreç içerisinde roller

- Süreç içerisinde davranışlar

- Süreç içerisinde aşamalar

 • Mağdur ve mobbingcinin örgütsel konumları

- Mobbingin farklı nedenleri

 • Mobbingin sonuçları

- Bireysel sonuçlar

Fiziksel ve psikolojik sağlığa ilişkin sorunlar

Depresyon

Anksiyete

PTSD

Uyku sorunları

Psikolojik reaksiyonlar

Kişilik bozuklukları vb.

Ekonomik sorunlar
Sosyal sorunlar

- Kurumsal sonuçlar

 • Mobbinge ilişkin risk faktörleri

- Örgütsel risk faktörleri

- Yönetsel risk faktörleri

- Bireysel risk faktörleri

 • Mobbing nedir? Mobbing ne değildir? Ayırt edici tanı.
 • Mobbingin tanısında parametreler
 • Mobbingle mücadele

- Çalışanların yapması gerekenler

-Yöneticilerin yapması gerekenler

- Kurum yönetiminin yapması gerekenler

 • Mobbing şikayetlerinin incelenmesinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Yasalar çerçevesinde mobbing; vaka destekli yasal inceleme
 • Vaka incelemeleri
 • Mağdurun rehabilitasyonu

Katılımcı Profili


Kamu veya özel kurumlarda bölüm veya birim yöneticileri,Kamu veya özel kurumlarda bölüm veya birimlerde mobbing konusuyla ilgili görevlendirilmiş kişiler, Kamu veya özel kurumlarda insan kaynakları yöneticileri ve  çalışanları, Psikologlar, psikiyatristler ve diğer ilgili hekimler, Sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık çalışanları, Avukatlar ve diğer hukukçular, vb. meslek sahibi kişiler.

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesiesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.

İletişim


İstanbul Arel Üniversitesi
Sefaköy Kampüsü


Adres

Kemalpaşa Mahallesi, Halkalı Caddesi No:101 34295
Sefaköy - Küçükçekmece
İstanbul - Türkiye


Telefon

0850 850 27 35  Dahili: 2183 - 2186


E-Mail

arelsem@arel.edu.tr