Bireysel Eğitimler

Modern Pazarlama Yönetimi

Eğitim Süresi

36 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


Atölye Çalışması; Pazarlamada Yeni Trendler, Uygulamalar, Örnek Olaylar ve Sizin Şirketiniz: Pazarlamada yeni trendler ile ilgili örneklerin verilmesi, Dünya ve Türkiye’den uygulamaların üzerinde beyin fırtınası yapılması ve Katılımcıların şirketlerine uygun yeni pazarlama stratejilerinin, bu bilgiler ışığında geliştirilmesi.

Eğitim İçeriği


BÖLÜM 1: MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Değişen Rekabet Çevresinde Pazarlama Neydi? Ne Oldu?
 • Pazarlama Nedir? Ne Değildir?
 • Kırık Camlar Teorisi
 • Klasik Pazarlama Karması:
 • 4P
 • Mega Pazarlama
 • Modern Pazarlama Karması - (4P’den 4C’ye):
 • Modern Pazarlamada Teşhis Koyma ve İyileştirme Faaliyetleri
 • SWOT Analizi Nedir? Ne İşe Yarar?
 • Atölye Çalışması: Beyin Fırtınası Yöntemiyle SWOT Analizi.
 • Firmanın / Müşterinin / Rakiplerin / Sektörün SWOT Analizi
 • Çekim Merkezi Analizi
 • Müşteri Adaylarını Tespit Etme:
 • Hedef Pazarı Tanımlama
 • Adayları Derlemek İçin İletişim Araçlarını Kullanma
 • Adayların Niteliklerini Saptamak
 • Müşteri Adayı Tanımı ve Müşteri Adaylarına Satış :
 • Müşteri, Kazanılmaya Değer Bir Müşteri Miydi?
 • Müşteri Sadakatini Ömür Boyuna Çevirmek:
 • İlk Kez Alan Müşteri
 • Tekrar Alan Müşteri
 • Sürekli Alan Müşteri
 • Sözcü Müşteri
 • Üye Müşteri
 • Ortak Müşteri
 • Kısmi Hisse Sahibi Müşteri
 • Fanatik Müşteri Oluşturma
 • Her Müşteriyi Şirkete Bağlamak Ne Kadar Doğru?
 • SES Endeksi
 • Türkiye’nin SES Endeksi


BÖLÜM 2: PAZARLAMA’DA YENİ TRENDLER

 • Pazarlamada Farklılaştırma
 • Farklılaşma Nedir?
 • Farklılaşma Neden Gereklidir?
 • Farklılaştırma Stratejileri

Gerilla Pazarlama:

 • Gerilla Pazarlama Nerden Çıktı?
 • Gerilla Kuralları.
 • Gerilla Stratejileri

Virüslü Pazarlama (ağızdan Ağza Pazarlama – WOMM):

 • Niye Virüslü Pazarlama?
 • Virüs; Amaç, Araç ve Sonuç.

Virüslü Pazarlama Kuralları

 • Atölye Çalışması; Pazarlamada Yeni Trendler, Uygulamalar, Örnek Olaylar ve Sizin Şirketiniz:

Pazarlamada yeni trendler ile ilgili örneklerin verilmesi, Dünya ve Türkiye’den uygulamaların üzerinde beyin fırtınası yapılması ve Katılımcıların şirketlerine uygun yeni pazarlama stratejilerinin, bu bilgiler ışığında geliştirilmesi.


BÖLÜM 3: PAZARLAMA PLANI

 • Pazarlama Planı Nedir?
 • Pazarlama Planı Ne İşe Yarar?
 • Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır?
 • Pazarlama Planı Şablonu


BÖLÜM 4: SATIŞ ve SATIŞ YÖNETİMİ

 • Satış ve Satıcı
 • Satış Nedir?
 • Alıcıda Olması Gerekenler
 • Satıcıda Olması Gerekenler
 • Satışın Sanatsal Yanı
 • Satışın Bilimsel Yanı
 • Hazırlık
 • İlk İntiba
 • Güven
 • İhtiyaç Analizi
 • Faydaların Sunumu
 • İtirazlar
 • Satış Kapama
 • Karlı Müşteri Geliştirme
 • Satış Kanalı Geliştirme
 • Satış Kanalları
 • Satış Kanal Seviyeleri
 • Yeni Satış Kanalları
 • Satış Kanalları Yönetimi
 • Satış Kanalları Analizi
 • Satış Yönetimi
 • İdeal Satış Yönetim Sistemi (SYS) Kurulumu
 • SYS’nin Öğeleri 

Katılımcı Profili


Değişen dünyada ve buna paralel olarak gelişen yeni pazarlarda, pazarlamanın değişen dinamiklerini izlemek, anlayabilmek amacında olan ve modern pazarlama yönetiminin en güncel hali hakkında eğitim almak isteyen, özellikle satış, pazarlama, dış ticaret ile ilgili departmanlarda çalışan bütün personel ve yönetici adayları, ayrıca pazarlama konusunda bilgilerini güncellemek ve ilerletmek isteyen yönetici adayları, orta ve üst düzey yöneticiler ve firma sahipleri ve kariyerini pazarlama üzerine yapmak

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.