Bireysel Eğitimler

İş Değerlendirme ve Ücretlendirme

Eğitim Süresi

16 Saat

Eğitim Yeri

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi

Amacı


İşletmelerin doğru ücret yönetimi yapabilmeleri ve insan kaynakları bütçelerini doğru yönetebilmeleri, o işletmedeki temel ücret sisteminin iş analizleri ve iş değerlendirmesi çalışmasına dayandırılması sureti ile mümkündür. Bu eğitimde amaç, insan kaynakları profesyonellerine iş değerlendirmesi yapma, iş değerlendirmesinden hareketle temel ücretlendirme sisteminin kurulması/gözden geçirilmesi konusunda temel bilgi ve deneyimlerin aktarılmasıdır.

Eğitim İçeriği


 • Grup Çalışması
 • İş Analizi
 • İş Analizinin Çıkıları
 • İş Analizinden İş Değerlendirmeye
 • İş Değerlendirmesi Nedir
 • İş Değerlendirmesi Türleri
 • Analitik İş Değerlendirme
 • Analitik İş Değerlendirme Süreci
 • İş gereklerinin analizi
 • İş gereklerinin ağırlıklandırılması
 • İş gereklerinin puanlanması
 • İş Değerlendirme faktör puan planının hazırlanması
 • Grup Çalışması
 • Analitik İş Değerlendirme Nasıl Yapılır
 • Temel Ücretlendirme 
 • Ücret Politikası
 • Ücret Eğrileri
 • Temel Ücret Sisteminin Kurulması/Gözden Geçirilmesi

Katılımcı Profili


İnsan Kaynakları Profesyonelleri, kurumlarında iş değerlendirmesi yapmak, ücret sistemlerini gözden geçirmek ya da ücret sistemlerini revize etmek isteyen tüm yöneticiler.

Devam Zorunluluğu


Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sınav


Eğitim sonunda yapılacak sınavda 75 puan ve üzerinde alan katılımcılar “Eğitim Sertifikası”; 75 puanın altında alan katılımcılar ise ikinci sınav hakkından sonra yine barajın altında kalma durumunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika / Transcript


Program sonunda katılımcılar ARELSEM Müdürü ve İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Ayrıca program içeriğini ve sınav sonucunu gösteren bir transcript alacaklardır.